DOSTUPNOSŤ

Dynamic Út s.r.o.

Prevádzka: Maďarsko, H-3300 Eger, Kristályai u. 18.
Telefón: +36 36/516-072, Fax: +36 36/516-073, mobil: +36 30/9352-010
E.mail: postmaster@dynamicut.axelero.net
Miesto a číslo zápisu do obchodného registra:
Župný súd župy Heves ako Obchodný súd Cg. 10-09-025240
Identifijkačné íslo Štatistického úradu: 12943968-4312-113-10
DIČ: 12943968-4-10, daňové číslo: HU17780742