REFERENCIE

Referencie bez nároku na úplnosť:

 1. Diaľnica M3 Polgár – Görbeháza – stavebné práce na úseku 174+800-180+774 km
 2. Diaľnica M3 – dovoz opravného materiálu
 3. Eger – výstavba ciest v správe samosprávy
 4. Hlavná cesta č. 3 Nyékládháza-Tornyosnémeti – stavebné práce
 5. Hlavná cesta č. 3 Nyékládháza-Debrecen – stavebné práce
 6. Pétervására-Kisfüzes čistička odpadových vôd – výstavba dlažby
 7. Autosalóny Seat a Honda – práce na dráhovej štruktúre a pozemné práce
 8. Diaľnica M3 južný obchvat mesta Nyíregyháza – stavba násypu predmostia F mosta č. 5.
 9. Jászárokszállás – hala Carrier – výstavba – rozširovanie vonkajších-vnútorných ciest podľa realizačného plánu:
 10. Paralelná diaľnica medzi úsekmi 176+020-177+620 km a paralelná diaľnica medzi úsekmi 177+685-178+380 km.
 11. Diaľnica M3 obchvat mesta Nyíregyháza – (úsek medzi 226+098,9 – 234+238,09 km) ako aj obchvat hl. cesty č. 4. (0+000 – 15+395 km) –  realizácia výstavby cesty a mosta.
 12. Sátoraljaújhely, pozemné práce na rozširovaní hl. cesty č. 37. v súvislosti s budovaním obchodného domu TESCO.
 13. Modernizácia cesty č. 3313. na úseku medzi 11+35 – 15+300 km, na obchvate Oszlát – Tiszapalkonya.
 14. Realizácie určených prác na výstavbe ciest pri realizácii stavby/montáže obchodného domu STOP-SHOP Miskolc.
 15. Pozemné práce a úprava terénu, ako aj výmena výplne s nevhodnou zaťažiteľnosťou pri realizácii výstavby výrobnej a skladovej haly Sematic Hungária s.r.o.
 16. Akzo Nobel Zrt. DC – pozemné práce a úprava terénu, výstavba podpodlažných podkladov.
 17. Kühne Nagel logistická hala – pozemné práce a budovanie kamenných podkladov.
 18. Egerszalók termálny prameň – pozemné práce.
 19. Bükkaranyos – realizácia stavebných/montážnych prác poľnohospodárskej cesty na úseku medzi 1+337 – 2+265 km (v dĺžke 928 bm).
 20. Kazincbarcika – výstavba hlavných ciest Attila a cesty č. 26. obchodného domu TESCO.
 21. Sajósziget – práce na realizácii cesty
 22. Eger – pozemné práce v súvislosti s výstavbou cesty Felnémet, Nagylapos.
 23. Hlavná cesta č. 25. – opravy, odvodňovacie práce na úseku 47+375 – 49+700 km.
 24. Hlavná cesta č. 26. určené práce na výstavbe cesty pri relizácii prestavby na štvorpúdovú.
 25. Miskolc – pozemné práce na transformátorovej stanici.
 26. Diaľnica M6 – výstavba násypu.
 27. Diaľnica M31 – pozemné práce, výstavba násypu.
 28. Cesta M0 Vecsés – realizačné práce na čerpacej stanici pohonných hmôt MOL na pravej aj ľavej strane.
 29. Eger kameňolom – demontážne práce.
 30. Gyál – obnova ciest v správe samosprávy.
 31. Miskolc obytný park – budovanie dlažieb.
 32. Jászberény – obchvat – II. vlna.
 33. Drienov tehelňa Leier – budovanie dlažieb.
 34. Vranov obchodný dom Top-Shop – budovanie dlažieb.
 35. Hlavná cesta č. 21. – realizácia pozemných prác.

Tiszapalkonya Mlyn – realizácie výstavby cesty.