STAVBA POZEMNÝCH DIEL

Naša firma prijíma objednávky na realizáciu pozemných prác, budovania násypov a rehabilitácie pôdy s veľkým objemom, zúčastňuje sa tiež na realizácii pozemných prác priemyselných parkov a iných priemyselných ustanovizní. V uplynulých rokoch sme sa aktívne zúčastnili na rozvoji siete rýchlostných ciest, a tak sme ako prepravná a realizačná odborná firma, získali značné skúsenosti v tejto oblasti činnosti