NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

Nákladné dopravné vozidlá, ktoré prevádzkuje Dynamic Út s.r.o., sú moderné, zodpovedajú očakávaniam dnešnej doby, a zainteresovaním subdodávateľov dokážeme ich park rozšíriť. Naša flota vlastných súprav vozidiel, a 4-nápravových vyklápacích nákladných vozidiel, je mladá, naše spoľahlivé nástroje sú vhodné na budovanie násypov a dovoz sypkého materiálu. Obsluha na miešacích prevádzkach, dovoz na prevádzky a odvoz z prevádzok, takmer celá škála dovozu základného materiálu, hotových výrobkov používaných pri stavbe ciest sa nachádza v ponuke našej činnosti.