SERVIS

Realizujeme predovšetkým údržbu a opravu vlastného strojového parku v našej prevádzke, zabezpečujúc tak nepretržite vynikajúci technický stav nášho strojového parku.